Wimmenummer duinen

Het duingebied direct naast Wimmenum staat bekend als de Wimmenummer duinen, vroeger de duintjes van Six. Tot 1992 was het particulier bezit. Daardoor is het open duin, - veelal in gebruik voor de jacht, - gevrijwaard gebleven voor de bebossingspraktijken die in het Noordhollands Duinreservaat, maar vooral in de Staatsbossen veel naaldbossen hebben opgeleverd. Delen van de Wimmenummer duinen tonen nog het zogeheten zeedorpenlandschap met landjes die in gebruik zijn als volkstuin. Vroeger werden er vooral aardappels verbouwd. Met de daling van het grondwater, een gevolg van de waterwinning in de duinen, werden de landjes steeds dieper uitgegraven.

't Nieuwe land


Sluierbewolking, 't Nieuwe Land.

Stapelwolken, 't Nieuwe Land.

Sluierbewolking (wisselbeeld), 't Nieuwe Land.

Meer beelden

't Zegevelder Zicht


Stapelwolken, 't Zegevelder zicht.

Sneeuw, 't Zegevelder zicht.

Stapelwolken, 't Zegevelder zicht.

Meer beelden

Starrevlak


Buiig weer, Starrevlak.

Sneeuw, Starrevlak.

Stapelwolken. (wisselbeeld).

Meer beelden

Egmonder zeedorpenlandschap

Meer beelden

Zicht op Egmond aan Zee

Meer beelden

De oostelijke duinrand


Oostelijke duinrand in bollentijd
(wisselbeeld).

Uitgedunde oostelijke duinrand 2011,
Wimmenum (wisselbeeld).

Drakentandversperring van de Atlantikwall
bij het pad van Jaap Joet.

Meer beelden

Zeereep en strand


Cumulus boven zee
(wisselbeeld).

Wimmenummer duinen in de mist
vanaf duinovergang

Bui met regenstrepen boven zee
vanaf Wimmenummer zeereep.

Meer beelden.

Grazers


't Nieuwe Land.

't Nieuwe Land.

Starrevlak

Meer beelden

Regenbogen


't Zegeveld.

't Zegeveld. (wisselbeeld).

't Zegeveld.

't Zegeveld, Wimmenummer duinen.

Regenboog, Starrevlak.

De Kroonstad en zuidrand


Landje langs Nachtegalenpad (Kroonstad) (wisselbeeld).

Zicht over bollenvelden op zuidrand (wisselbeeld).

Zicht over bollenvelden op zuidrand (wisselbeeld).

Beregenen bij zuidelijke duinrand.(wisselbeeld).

Zicht over bollenvelden op zuidrand (wisselbeeld).

Langs Nachtegalenpad (Kroonstad) (wisselbeeld).

Het Zandgat

Hoog grondwater


Hoog grondwater, Egmonder zeedorpenlandschap.

Hoog grondwater, Starrevlak (wisselbeeld).

Hoog grondwater, 't Nieuwe Land.
Meer beelden

Meer beelden


Stapelwolken, 't Zegeveld.

Vliegtuigwolken en cirrus, 't Zegeveld.

Bui, 't Zegeveld.

Meer beelden

Droogte 2018

Meer beelden

Voorbij de noordgrens
Noordhollands Duinreservaat Bergen


Stapelwolken, Transvaal, Bergen.

Stapelwolken, Zuider achterveld, Bergen. (wisselbeeld).

's-Heerenweide, Woudweg, Bergen. (wisselbeeld).

Meer beelden

Terug naar Website Wimmenum