Hoge grondwaterstanden

Egmonder zeedorpenlandschap, 2013


Hoog grondwater.

Hoog grondwater.

Hoog grondwater.

Hoog grondwater.
 

Egmonder zeedorpenlandschap, 2014 (achter de 1e paal)


Hoog grondwater.

Hoog grondwater.

Hoog grondwater.

Hoog grondwater.

Hoog grondwater.

Hoog grondwater en watergras.

Starrevlak


Hoog grondwater, Starrevlak.

Hoog grondwater, Starrevlak.

Hoog grondwater, Starrevlak (wisselbeeld).

Hoog grondwater, 2014, Starrevlak (wisselbeeld).
   

't Nieuwe Land, 2013


Hoog grondwater, 't Nieuwe Land. (wisselbeeld).

Hoog grondwater 't Nieuwe Land.(wisselbeeld).

Hoog grondwater, 2013, 't Nieuwe Land.

Hoog grondwater, 2013, 't Nieuwe Land.

Hoog grondwater, 2013, 't Nieuwe Land.

Hoog grondwater, 2013, 't Nieuwe Land.

Hoog grondwater en mist, 2013, 't Nieuwe Land.

Hoog grondwater en mist, 't Nieuwe Land. (wisselbeeld).

Hoog grondwater en mist, 2013, 't Nieuwe Land.

't Nieuwe Land,, 2014


Hoog grondwater, 2014, 't Nieuwe Land.

Hoog grondwater, 2014, 't Nieuwe Land.

Elders in de Wimmenummer duinen


Hoog grondwater, Gravedal.

Voorbij de noordgrens (1): 's-Heerenweide, Bergen


Hoge grondwaterstand, Woudweg, Bergen (wisselbeeld).

Hoge grondwaterstand, Woudweg, Bergen (wisselbeeld).

Hoge grondwaterstand, Woudweg, Bergen.

Hoge grondwaterstand, Woudweg, Bergen (wisselbeeld).
   

Voorbij de noordgrens (2): Kokkendal, Bergen


Hoog grondwater, Kokkendal.

Hoog grondwater, Kokkendal.

Voorbij de noordgrens (3): Zuider achterveld, 2013, Bergen


Hoog grondwater, Zuider achterveld, Bergen (wisselbeeld).

Hoog grondwater, Zuider achterveld, Bergen.

Hoog grondwater, Zuider achterveld, Bergen.

Voorbij de noordgrens (3): Zuider achterveld, 2014, Bergen


Hoog grondwater, Zuider achterveld, Bergen (wisselbeeld).

Hoog grondwater, Zuider achterveld, Bergen.

Hoog grondwater, Zuider achterveld, Bergen.

Hoog grondwater, Zuider achterveld, Bergen.
   

Elders in het Noordhollands Duinreservaat (1): Uilenvangerweg, Bergen


Hoge grondwaterstand, omgeving Uilenvangerweg.

Hoge grondwaterstand, omgeving Uilenvangerweg.

Hoge grondwaterstand, omgeving Uilenvangerweg.

Hoge grondwaterstand, omgeving Uilenvangerweg.
   

Elders in het Noordhollands Duinreservaat (2): Vlewoseweg, Egmond-Binnen


Bomkrater, Vlewoseweg, Egmond-Binnen.

Bomkrater, Verbrande Panweg, Bergen.

Bomkrater, Vlewoseweg, Egmond-Binnen

Vlewoseweg onder water, Egmond-Binnen.
 
.