Grazers

Paarden


Paarden in 't Nieuwe Land.

Paarden in 't Nieuwe Land.

Paarden in 't Nieuwe Land.

Vliegtuigwolken en cirrus, Starrevlak.

Paarden in 't Nieuwe Land.

Paarden in 't Zegeveld.

Paarden in 't Zegeveld.

Vliegtuigwolken en cirrus, Starrevlak.

Paarden in de sneeuw ('t Zegeveld) (wisselbeeld).

Paarden, Starrevlak.

Paarden, Starrevlak.

Wimmenummer duinen.

Paarden omgeving Duitse weg.
   

Runderen


Grazer, Wimmenummer duinen.

Sluierbewolking, Starrevlak.

Starrevlak.

Grazers en stapelwolken, 't Zegeveld

Grazers en bui, 't Zegeveld

Grazer, 't Nieuwe Land.

Grazers, Starrevlak.

Grazers, oostelijke duinrand.

Grazers en bui, 't Nieuwe Land.

Voorbij de noordgrens (1): 's Heerenweide, Bergen (NH)


Grazers langs den Herenweg, Bergen.

Stapelwolken, 's-Heerenweide, Woudweg, Bergen.

Herfst, 's-Heerenweide, Woudweg, Bergen.

Paarden, Woudweg, Bergen.

Verbrande Panweg, Bergen.

Stapelwolken, 's-Heerenweide, Woudweg, Bergen. (wisselbeeld).

Verbrande Panweg, Bergen.
   

Voorbij de noordgrens (2): Zuider achterveld, Bergen (NH)


Pyrocumulus, Zuider achterveld, Bergen.

Zuider achterveld, Bergen (wisselbeeld).

Stapelwolken, Zuider achterveld, Bergen. (wisselbeeld).
     

Voorbij de noordgrens (3): Transvaal, Bergen (NH)


Paarden in de mist, Transvaal, Bergen (NH) (wisselbeeld).

Voorbij de noordgrens (4): Uilenvanger, Bergen (NH)


Schaapskudde, Uilenvanger, Bergen.

Schaapskudde, Uilenvanger, Bergen.

Elders in het Noordhollands Duinreservaat: Bakkum


Vliegtuigwolken en cirrus, Bakkum.

Paarden, Bakkum.

Verkoeling voor de hitte, Bakkum (wisselbeeld).

Elders in Nederland


Stratocumulus, De groene Jonker, Zevenhuizen (gem. Nieuwkoop).

 

Terug naar Website Wimmenum