De Werken bij Griftenstein

Groen


Vegetatie, Werken bij Griftenstein (wisselbeeld).

Uitzicht over Voorveldse polder, Werken bij Griftenstein

Voetpad, Werken bij Griftenstein.

Kazematten en loopgraaf.


Dubbele mitrailleurkazemat (wisselbeeld).

Uitzichtpuntaan de noordzijde (wisselbeeld).

Loopgraaf (wisselbeeld).

Kazemat,
Werken bij Griftenstein.

Kazemat, verscholen in het groen,
Werken bij Griftenstein (wisselbeeld).

Loopgraaf,
Werken bij Griftenstein.

Zitplek


Zitplek,, Werken bij Griftenstein (wisselbeeld).

Zitplek,, Werken bij Griftenstein (wisselbeeld).

Zitplek,, Werken bij Griftenstein.