Delen van de Wimmenummerduinen tonen nog het zogeheten zeedorpenlandschap met landjes die in gebruik zijn als volkstuin. Veel dalen waarin de landjes liggen, hebben eigen namen. Op de topografische kaarten vinden we alleen 't Zegeveld, soms ook Transvaal. De kaart van PWN noemt 't Zegeveld niet, maar wel 't Nieuwe Land, Gravedal, Jan Reinesdal, Eerste paal, Starrevlak, Vijgedal, Noordlob en Kroonstad.
Veel meer detail bevat een kaart van de bijlage van het boekje 'Zeedorpenlandschap in Noord-Holland' van de Werkgroep Duin en Kust, Stichting Duinbehoud. Het boekje was op zijn beurt weer een bijlage van het tijdschrift Duin, 1986-1. De Wimmenummer duinen waren toen nog particulier eigendom; de natuurontwikkelingsprojecten die werden uitgevoerd nadat de provindie Noord-Holland in 1992 eigenaar van het gebied was geworden, waren nog niet uigevoerd. Sommige landjes, zoals Transvaal en Amerika (nr 3), zijn nu dan ook niet meer terug te vinden of toegankelijk. Ook Jaap Broek z'n Dal, de Gravedal en het Starrevlak gingen op de schop, maar zijn nog wel te localiseren. In Jan dirk z'n Dal staan woningen.

't Skai is de grens tussen de Wimmenummer duinen en het noordelijk deel van het Noordhollands Duinreservaat; de lijn verloopt langs de grens tussen de vroegere gemeenten Wimmenum/Egmond aan den Hoef aan de zuidzijde en Bergen (NH) aan de noordkant. Het pad van Wimmenum naar Egmond aan den Hoef (Bollenrand) heet in de volksmond Pad van Jaap Joet.

De spelling van de veldnamen kan variëren: (de) Grave(n)dal, Starre(n)vlak, Jan Rijnz'ndal/Jan Reinesdal, (Achter de) eerste paal. Ook de posities van de landjes op de verschillende kaarten zijn niet eenduidig.

Links:
'Zeedorpenlandschap in Noord-Holland', Duin, 1986-1.
Zeiler, F.D., 1995: Nollen, Krochten, Blinken, Duintoponiemen tussen Wijk aan Zee en Camperduin. PWN.