Wimmenummer vaart


Sluierbewolking boven Wimmenummer vaart en
Wimmenumer molen (wisselbeeld).

Bui boven Wimmenummer vaart
en Wimmenumer molen.

Wimmenummer vaart en Wimmenumer molen.
(wisselbeeld)

Wimmenummer vaart en Wimmenumer molen.

Stapelwolken boven zuideinde Wimmenummer vaart.

Wimmenummer vaart (wisselbeeld).

Egmonder binnenvaart (Bindervaart) en Hoevervaart


Egmonder binnenvaart.

Hoevervaart.

Egmonder binnenvaart.


Stapelwolken en
Egmonder binnenvaart.


Aansluiuting Hoevervaart
en Egmonder
binnenvaart.

Egmonder
binnenvaart.

Stapelwolken, Egmonder binnenvaart (Bindervaart).

Stapelwolken, Egmonder binnenvaart (Bindervaart).

Stapelwolken, Egmonder binnenvaart (Bindervaart).

Bindervaart en zicht op boerderij Halfweg.
   

Bergerringsloot en Ringsloot van de Bergermeer


Bergerringsloot met Bosmolen.

Bergerringsloot.

Philisteinse molen en Ringsloot van de Bergermeer.

Bergerringsloot en Bunkerdorp.

Bergerringsloot en Bosmolen, Egmond aan den Hoef.

Altocumulus boven Bergerringsloot, Egmond aan den Hoef.

Bergerringsloot en Bosmolen, Egmond aan den Hoef.
   
Kaart