Wimmenummer grenspaal,
Banweg hoek Kromme Dijk.

Wimmenummer grenspaal met zicht op
Herenweg, Bergen.

Wimmenummer grenspaal,
Banweg (wisselbeeld).

Gemeentewapen
Het gemeentewapen van Wimmenum is nog terug te vinden op de grenspalen met de oude gemeente Bergen langs de Herenweg net voor Gasterij 't Woud en langs de Banweg. De grens tussen de oude gemeenten Bergen en Wimmenum vormde lange tijd de noordgrens van de Wimmenummerduinen / duintjes van Six.

Gemeentelijke indeling
Wimmenum was oorspronkelijk een zelfstandige gemeente, maar werd n in 1857 opgeheven en samengevoegd met de gemeente Egmond-Binnen (gemeentehuis te Egmond aan de Hoef). In 1978 werden de drie Egmonden ondergebracht in één nieuwe gemeente: Egmond (gemeentehuis te Egmond aan Zee). In 2001 werden Bergen, Schoorl en Egmond samengevoegd tot de nieuwe gemeente Bergen (gemeentehuis te Alkmaar).

Gemeente Wimmenum
(tot 1857)
Gemeente Egmond-Binnen
(tot 1978)
Gemeente Egmond
(van 1978 t/m 2001)
Gemeente Bergen
(t/m 2001)
Gemeente Bergen
(vanaf 2002)


1. Kadastrale kaart van de gemeente Wimmenum, 1821. De toenmalige gemeente grensde aan Bergen in het noorden, Alkmaar in het oosten, Egmond-Binnen in het zuiden en de Noordzee in het westen; ze was kadastraal opgedeeld in sectie A, Wimmenum, en sectie B, 't Duin. Na de samenvoeging van Wimmenum met Egmond-Binnen is op de kaart de gemeentenaam Wimmenum doorgehaald en vervangen door 'Egmond-Binnen, sectien E en F'. (de vroegere secties A en B). Het ingekleurde gebied in het zuidwesten (linksonder) ging in 1903 over naar de gemeente Egmond aan Zee. Bron: Het Noord-Hollands Archief, fotonummer 1714.