Aardbevingen in Nederland 1905-1996. De bevingen van 2001 bij Wimmenum staan er dus nog niet op. De ronde rode stippen duiden op bevingen; hoe groter de stip, des te zwaarder de beving. De bevingen in Groningen en Drenthe (sinds 1986) en in Noord-Holland (sinds 1989) zijn vermoedelijk veroorzaakt door gaswinning. (Bron: KNMI)

Aardbevingen nabij Wimmenum. De lichtblauwe vlekken zijn gasvelden, de donkerblauwe cirkels plaatsen waar een beving optrad en de paarse lijnen geven de breuken in de aardkorst weer. Het meetstation in de Philisteinse polder is gemarkeerd met een rode driehoek en de letters PPB. (Bron: KNMI)

Aardbevingen in Wimmenum

Van tijd tot tijd wordt Wimmenum opgeschrikt door aardbevingen. De aardbevingen worden veroorzaakt door gaswinning in de omgeving. Voor 1989 kwamen er in Noord-Holland geen aardbevingen voor.
Gaswinning vindt plaats in de Bergermeerpolder (sinds 1972) en in Bergen (sinds 1978). De eerste aardbevingen deden zich voor ongeveer 22 jaar na het begin van de productie. De eerste Bergermeerbeving was op 6 augustus 1994. Daarna volgenden er nog enkele 'Berger-bevingen' in 2001; het eerst op 10 oktober. Het KNMI heeft een meetstation in de Philisteinse Polder, tussen Wimmenum en het vliegveld Bergen.

 

 


Registratie van de aardbeving van 10 oktober 2001 door het KNMI meetstation
in de Philisteinse Polder, vlak bij Wimmenum. (Bron: KNMI)