Kees Floor, De Biltse Grift, juni 1998.

De Biltse Grift genoot eind jaren vijftig en in de jaren zestig en zeventig wereldwijd bekendheid, althans onder medewerkers van meteorologische diensten die betrokken waren bij het doen van weerwaarnemingen. Een foto van de Grift verscheen namelijk in de Internationale Wolkenatlas (Volume II) en in de ingekorte versie van diezelfde atlas. De atlassen werden uitgegeven door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in Geneve in 1956 en kwamen terecht in de bibliotheken van alle weerdiensten en meteorologische opleidings- en onderzoeksinstellingen. De ingekorte versie was als standaardnaslagwerk bovendien aanwezig op talrijke afgelegen posten, waar ook ter wereld, vanwaar weerwaarnemingen werden verricht om te worden gerapporteerd aan meteorologen in binnen- en buitenland. Beide boeken vervulden tevens een belangrijke rol bij de opleiding van weerwaarnemers in alle bij de WMO aangesloten landen.

De foto waar het om gaat, werd op de kop af vijftig jaar geleden genomen door de bekende Bussumse vrijwillig weerwaarnemer en wolkenfotograaf A.J. Aalders; ook in de huidige versies van WMO-wolkenatlassen komen nog steeds talrijke illustraties van hem voor. De opname toont de Biltse Grift op 13 april 1948 in de vroege ochtend in oostzuidoostelijke richting. De reden dat de foto is geplaatst, is de zogeheten sloot- of kanaalmist, die zich boven het relatief warme water van de Grift heeft gevormd. Rechts in beeld is Sandwijck zichtbaar.

De atlassen met de foto van de Biltse Grift bleven in gebruik tot 1987. In de herziene versie die toen verscheen, werd een aantal zwart-witopnamen vervangen door kleurenfoto’s van recenter datum. Daarbij bleek dat er geen plaats meer was ingeruimd voor de Biltse Grift.